ข่าวประชาสัมพันธ์
คิวอาร์โค้ด (QR Code) สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
คิวอาร์โค้ด (QR Code) สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.นครปฐม โดยสามารถ สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายฯ ได้ตามนี้ค่ะ
สอบถาม