ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอร้องทุกท่านอย่าแชร์ หรือเผยแพร่ข่าวที่บิดเบือน หากมีข้อสงสัย ขอให้สอบถามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

ขอร้องทุกท่านอย่าแชร์ หรือเผยแพร่ข่าวที่บิดเบือน
หากมีข้อสงสัย ขอให้สอบถามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม หมายเลข 034-251548 ต่อ 125 หรือที่ 06-5940-2374 ค่ะ