ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 ธันวาคม​ 2563 ข้อมูล ณ เวลา 07.00 น. สถานการณ์​ โควิด19 จังหวัดนครปฐม​

ด่วน... วันที่ 28 ธันวาคม​ 2563 ข้อมูล ณ เวลา 07.00 น.
สถานการณ์​ โควิด19 จังหวัดนครปฐม​ พบป่วยยืนยัน​ รายใหม่ คนไทย​ 16 ราย​
รวมยอดผู้ป่วยสะสม​ 53 ราย เป็น​ คนไทย 51 ราย ต่างชาติ 2 ราย
พักรักษาตัวใน​โรงพยาบาล​จำนวน​ 53 ราย
ผู้ป่วยรายใหม่
ระลอกใหม่ รายที่ 38 อ.นครชัยศรี เพศหญิง อายุ 25 ปี ต.บางแก้ว
ระลอกใหม่ รายที่ 39 อ.กำแพงแสน เพศ หญิง อายุ 40 ปี ต.ทุ่งลูกนก
ระลอกใหม่ รายที่ 40 อ.กำแพงแสน เพศชาย อายุ 18 ปี ต.สระสี่มุม
ระลอกใหม่ รายที่ 41 อ.กำแพงแสน เพศชาย อายุ 22 ปี ต.สระสี่มุม
ระลอกใหม่ รายที่ 42 อ.กำแพงแสน เพศหญิง อายุ 44 ปี ต.สระพัฒนา
ระลอกใหม่ รายที่ 43 อ.กำแพงแสน เพศชาย อายุ 35 ปี ต.สระสี่มุม
ระลอกใหม่ รายที่ 44 อ.นครชัยศรี เพศหญิง อายุ 31 ปี ต.โคกพระเจดีย์
ระลอกใหม่ รายที่ 45 อ.สามพราน เพศหญิง อายุ 46 ปี ต.บ้านใหม่
ระลอกใหม่ รายที่ 46 อ.เมือง เพศหญิง อายุ 43 ปี ต.ถนนขาด
ระลอกใหม่ รายที่ 47 อ.ดอนตูม เพศหญิง อายุ 30 ปี ต.ห้วยพระ
ระลอกใหม่ รายที่ 48 อ.นครชัยศรี เพศหญิง อายุ 65 ปี ต.บางระกำ
ระลอกใหม่ รายที่ 49 อ.นครชัยศรี เพศหญิง อายุ 38 ปี ต.บางกระเบา
ระลอกใหม่ รายที่ 50 อ.นครชัยศรี เพศหญิง อายุ 40 ปี ต.บางกระเบา
ระลอกใหม่ รายที่ 51 อ.นครชัยศรี เพศหญิง อายุ 24 ปี ต.บางระกำ
ระลอกใหม่ รายที่ 52 อ.นครชัยศรี เพศหญิง อายุ 1 ปี ต.บางระกำ
ระลอกใหม่ รายที่ 53 อ.สามพราน เพศชาย อายุ 44 ปี ต.คลองใหม่
Time line อยู่ระหว่างสอบสวนโรค