ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. จังหวัดนครปฐม ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ เพิ่มเติม 2 แห่ง

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. จังหวัดนครปฐม ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ เพิ่มเติม 2 แห่ง
- ตลาดผักปฐมมงคล
- ตลาดนัดผู้ใหญ่ชิต
ให้พ่อค้า แม่ค้า และบุคคลที่มีประวัติไปพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษตามช่วงเวลาที่กำหนด ปฏิบัติตัวตามมาตรการเคร่งครัด สังเกตอาการ ถ้าผิดปกติให้ไปรับการตรวจที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน และลงทะเบียนในคิวอาร์โค้ด หรือลิ้งค์ https://docs.google.com/.../1znV8MjwP7Bmr7MX1.../viewform...

ตลาดผักปฐมมงคล
วันที่ 15-18 ธ.ค. 21-25 ธ.ค.63 เวลา 02.00 - 11.30 น.
ตลาดนัดผู้ใหญ่ชิต
วันที่ 15 ธ.ค. 63 เวลา 15.00-20.00 น.
.............

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม