ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน!!! พ่อค้า-แม่ค้า ในพื้นที่ตลาดทั้ง 12 แห่ง ขอให้ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจ Covid19

ด่วน!!! พ่อค้า-แม่ค้า ในพื้นที่ตลาดทั้ง 12 แห่ง ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจโควิด 19...ขอให้ลงทะเบียน ผ่าน QR Code หรือที่ https://docs.google.com/.../1znV8MjwP7Bmr7MX1.../viewform...