ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนผังแสดงผู้ป่วย การระบาดระลอกใหม่จังหวัดนครปฐม ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น.

แผนผังแสดงผู้ป่วย การระบาดระลอกใหม่จังหวัดนครปฐม ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น.
** พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย
** ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 65 ราย
**รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 11 ราย (คือรายที่ 1/2/3/4/7/8/9/10/11/12/16)
..............
ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม