ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่ง ผ่อนผันช่วงโควิด-19 ห้ามจับหากใบขับขี่หมดอายุ