ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ โควิด19 จังหวัดนครปฐม ระลอกใหม่ วันที่ 6 มกราคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 07:00 น

วันที่ 6 มกราคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 07:00 น.สถานการณ์ โควิด19 จังหวัดนครปฐม ระลอกใหม่
- พบผู้ป่วยยืนยัน รายใหม่ รวม 3 ราย
- รวมผู้ป่วยสะสม 71 ราย
- รักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 46 ราย
- รักษาหาย 25 ราย
ผู้ป่วยรายใหม่
รายที่ 69 เพศหญิง อายุ 20 ปี ต.ลำเหย อ.ดอนตูม
รายที่ 70 เพศหญิง อายุ 53 ปี ต.ลำเหย อ.ดอนตูม
รายที่ 71 เพศหญิง อายุ 54 ปี ต.บางแขม อ.เมือง