ข่าวประชาสัมพันธ์
อย่า! ซื้อชุดตรวจโรคโควิดมาใช้เอง
จากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่
มีประชาชนบางส่วนหันไปสั่งซื้อชุดตรวจโรค
ประเภท Rapid Test ที่ขายในสื่อออนไลน์มาใช้เอง

ขอเตือนว่า....อย่าซื้อมาตรวจเอง เพราะเสี่ยงแปลผลผิด
และอาจกระจายเชื้อโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ชุดตรวจดังกล่าวเป็นการตรวจหา “ภูมิต้านทาน”
ไม่ได้เป็นการตรวจหาเชื้อ และเป็นเครื่องมือสำหรับแพทย์
หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น

หากต้องเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อ
และมีอาการไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศา
รู้สึกอ่อนเพลีย มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ คลื่นไส้อาเจียน หอบเหนื่อย
ปวดกล้ามเนื้อ ท้องเสีย สูญเสียการได้กลิ่นและรับรสชั่วคราว
ขอให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลโดยด่วน
สอบถาม