ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟ งดเดินรถ 42 ขบวน ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19 ถึงสื้นเดือน ก.พ.64

การรถไฟแห่งประเทศไทยเผย ศบค.มีนโยบายให้ประชาชนลดการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รฟท. จึงได้ประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยวที่ให้บริการเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 12 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.64 และขบวนรถเชิงพาณิชย์ จำนวน 30 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.-28 ก.พ.64
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการรถไฟฯ