ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ /และสมทบทุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับป้องกันควบคุมโรคโควิด -19