ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนผังแสดงผู้ป่วย การระบาดระลอกใหม่จังหวัดนครปฐม ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น.

แผนผังแสดงผู้ป่วย การระบาดระลอกใหม่จังหวัดนครปฐม ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น.
 ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 77 ราย
 รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 59 ราย

 กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 18 ราย

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม