ข่าวประชาสัมพันธ์
ธอส.ออก 4 มาตรการ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เผยธนาคารเตรียมออกมาตรการเพิ่ม 4 มาตรการ คือ 9, 10, 11 และ 12 ให้กับลูกค้าที่ไม่ได้มีการพักชำระหนี้ สามารถแบ่งจ่ายเงินงวดได้น้อยกว่าปกติ เช่น 25% - 75% เงินกู้ที่ชำระเข้ามาจะเอาไปตัดทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย เพื่อลดภาระในระยะยาวให้กับลูกค้า ดังนี้.
มาตรการที่ 9 ลูกค้าที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส. ลูกค้าต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
▪มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้ ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน
▪ระยะเวลา 6 เดือน (ก.พ. - ก.ค. 64)
▪ลงทะเบียนผ่าน Application : GHB ALL
▪ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 ม.ค.64
มาตรการที่ 10 ลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
▪ลดเงินงวดผ่อนชำระ ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน
▪ระยะเวลา 6 เดือน (ก.พ.- ก.ค.64)
▪ลงทะเบียนผ่าน Application : GHB ALL
▪ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. - 26 ก.พ.64
มาตรการที่ 11 ลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือฯ ของ ธอส. ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
▪มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้
▪ลดเงินงวดผ่อนชำระตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน
▪ระยะเวลา 6 เดือน (ก.พ. - ก.ค.64)
▪ลงทะเบียนผ่าน Application : GHB ALL
▪ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 26 ก.พ.64
มาตรการที่ 12 ลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต แบ่งเป็น
▪ลดเงินงวดผ่อนชำระ ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 70% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบัน
▪ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือไม่เกินเดือน มิ.ย.64 หรือ
▪พักชำระหนี้ถึงเดือน มิ.ย.64
▪ยื่นคำขอเข้ามาตรการระยะแรกได้ที่สาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 31 มี.ค.64
สอบถาม