ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดนครปฐมจะไม่เพิ่มขึ้น และเป็น 0 มาแล้ว 5 วัน

แม้ตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดนครปฐมจะไม่เพิ่มขึ้น และเป็น 0 มาแล้ว 5 วัน แต่ยังต้องขอความร่วมมือพี่น้องชาวนครปฐมทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเต็มความสามารถ โดยการ
* เว้นระยะห่างระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
*สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยเสมอ เมื่อพบปะกับบุคคลหรือร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น
*ล้างมือบ่อยๆ ทุกสถานที่จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึง เพียงพอ
*ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการ
*ติดตั้งและสแกน Application ไทยชนะ/หมอชนะ
ถ้าทุกท่านไม่ประมาท การ์ดไม่ตก ร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพียงเท่านี้ก็จะทำให้จังหวัดนครปฐมเอาชนะโควิดได้แน่นอน