ข่าวประชาสัมพันธ์

ต่ออายุสินค้าควบคุม 4 รายการ 1 ปี ทั้งหน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ เจล และแอลกอฮอล์ ใช้สู้โควิด


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 1/2564 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบต่ออายุสินค้าควบคุม 4 รายการ ที่จะหมดอายุเป็นสินค้าควบคุมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปอีก 1 ปี ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ (วัตถุดิบที่ผลิตหน้ากากอนามัย) แอลกอฮอล์ และเจล ซึ่งจะเป็นการคุมราคาตามประกาศที่มีผล โดยจะนำเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาเห็นชอบในสัปดาห์หน้า
ส่วนการดำเนินคดีที่ร้องเรียนเข้ามาที่กรมการค้าภายใน หรือสายด่วน 1569 ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563 ถึง 12 ม.ค. 2564 มีเรื่องหน้ากากอนามัย 160 ราย ตรวจสอบข้อเท็จจริงไปแล้ว 129 ราย สามารถดำเนินคดี 19 คดี ได้แก่ ไม่ปิดป้ายแสดงราคา 13 คดี ขายเกินราคา 6 คดี (2 คดีขายออนไลน์) ส่วนอีก 31 คำร้องอยู่ระหว่างตรวจสอบ