ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนผังแสดงผู้ป่วย การระบาดระลอกใหม่จังหวัดนครปฐม ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น.

ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 77 ราย
รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 59 ราย
กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 18 ราย
..............
ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม