ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้านครหลวงเคาะ‼️มาตรการช่วยผู้ใช้ไฟฟ้า
ตรวจสอบสิทธิส่วนลดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละรอบเดือนได้ที่ ใบแจ้งค่าไฟฟ้า, MEA Smart Life Application และ Line: MEA Connect
สอบถาม