ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ต้องการจ้าง ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลบุคคลผ่านออนไลน์ 15 ม.ค. ถึง 13 ก.พ.นี้