ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐบาลจัด 3 โปรพิเศษ ช่วยผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัย มีผลตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 64

3 โปรพิเศษ ช่วยผู้มีรายได้น้อย ให้มีที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

ที่จำเป็นจะต้องซื้อบ้าน
หรือหาที่อยู่อาศัย ในช่วงเวลานี้
รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้ครับ
1. 0% ดอกเบี้ยเช่าซื้อ ในปีแรก
สำหรับลูกค้าที่สถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อ
โดยจะต้องเป็นโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว
หรือ กำลังจะเสร็จ ส่งมอบได้ภายใน 30 มิ.ย. 2564
2. ลดราคาสูงสุด 20% ของราคาขายเงินสดเดิม ใน 56 โครงการ
3. บ้านเช่าราคาพิเศษในปีแรก 999 – 1,200 บาท/เดือน
จำนวน 84 โครงการ
โปรโมชั่น มีผลตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 64
ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สายด่วนการเคหะแห่งชาติ 1615