ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 15/2564 เรื่องการงดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน