ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา ‘เราชนะ’ 3 กลุ่ม

อัปเดตความคืบหน้าโครงการ ‘เราชนะ’
เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ระลอกใหม่
โดยการจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท
เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.พ. - มี.ค. 64
ล่าสุด กระทรวงการคลังได้แบ่งกลุ่มและกำหนดวันจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิทั้ง 3 กลุ่ม แล้ว
1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วันที่ 5 ก.พ. 64 รับเงินเยียวยาเราชนะครั้งแรก
จำนวน 675 บาท หรือ 700 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด
งวดต่อ ๆ ไปรับวงเงินทุกวันศุกร์ ดังนี้
วันที่ 12,19, 25 ก.พ. 64
และ 5, 12, 19, 26 มี.ค. 64
2. กลุ่มมีแอปพลิเคชันเป๋าตัง และผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน
วันที่ 5 ก.พ. 64 ตรวจสอบการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ. com
วันที่ 18 ก.พ. 64 เริ่มกดยืนยันสิทธิ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
ซึ่งจะได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท
งวดต่อ ๆ ไปจะได้วงเงิน 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี
ในวันที่ 25 ก.พ. และ 4, 11, 18, 25 มี.ค. 64
3. กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล
วันที่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 64 ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ. com
วันที่ 8 ก.พ. 64 ตรวจสอบการได้รับสิทธิ
เมื่อได้รับสิทธิแล้วให้ดาวน์โหลด แอปฯ เป๋าตัง และยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ
วันที่ 18 ก.พ. 64 รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท
เงินต่อ ๆ ไป ได้วงเงิน 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี
ในวันที่ 25 ก.พ. และ 4, 11, 18, 25 มี.ค. 64