ข่าวประชาสัมพันธ์
งทะเบียน “เราชนะ” สำหรับกลุ่มที่ "ไม่มีสมาร์ทโฟน" เริ่ม 15 ก.พ.นี้เป็นต้นไป
ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
ส่วนรูปแบบการรับเงินและการใช้จ่ายของกลุ่มนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา
ขณะที่ กระทรวงพัฒนาสังคม พร้อมเข้าไปดูแลกลุ่มเปราะบาง ด้วยอีกแรงหนึ่ง
สอบถาม