ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดนครปฐม ประกาศ ห้าม!!!แรงงานต่างด้าวจากพื้นที่อื่น เดินทางเข้ามาภายในจังหวัดนครปฐมโดยเด็ดขาด