ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนกลุ่มบริการ - ร้านค้า สมัครร่วมโครงการ “เราชนะ” ซึ่งมีลูกค้ากว่า 30 ล้านคน รอใช้บริการ
นาทีนี้ไม่รีบ...ไม่ได้แล้ว
ขอเชิญชวนพ่อค้าแม่ขายและผู้ประกอบการที่สนใจมาร่วมลงทะเบียนเป็นร้านค้าและผู้ให้บริการ ตามโครงการเราชนะ ที่มีลูกค้ากว่า 30 ล้านคน รอใช้บริการอยู่
ย้ำตรงนี้ จะต้องเป็นร้านค้า – ผู้ประกอบการที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ยกเว้นนิติบุคคลตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มี.ค. 64
สอบถาม