ข่าวประชาสัมพันธ์
ม.33 เรารักกัน” เปิดลงทะเบียน 16 ก.พ.นี้ รับ 4,000 บาท ผู้มีสิทธิ 9.3 ล้านคน
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยถึงความชัดเจน โครงการ "ม.33 เรารักกัน" ว่า การเยียวยากลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 11 ล้านคน ผู้มีสิทธิรับเงินต้องไม่มีเงินฝากในบัญชีเกิน 5 แสนบาท 
ณ สิ้นปี 2562 ต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องไม่เป็นแรงงานต่างด้าว ดังนั้นผู้ที่จะได้รับสิทธิจะมีประมาณ 9.3 ล้านคน วงเงินที่จะได้รับคนละ 4,000 บาท จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอพฯ เป๋าตังค์
กระทรวงฯ จะนำเสนอ ครม.พิจารณาในวันที่ 15 ก.พ.64  เมื่อผ่านความเห็นชอบ แล้ว จะเปิดให้ลงทะเบียนทางเว็ปไซต์  www.ม33เรารักกัhttp://xn--q3c.com/ ในวันที่ 16 ก.พ -28 ก.พ.64 
*** ส่วนการเยียวยากลุ่มมาตรา 33 ได้รับสิทธิเพียง 4,000 บาท ไม่เท่ากับโครงการเราชนะนั้น รมว.แรงงาน ชี้แจงว่า เจตนารมณ์ของรัฐบาล ต้องการให้ผู้ใช้แรงงานม. 33 ได้รับสิทธิทุกคน เพราะเม็ดเงินที่ได้รับมีจำกัด
 ภายใต้เงินกู้ก้อนเดียวกับโครงการเราชนะของกระทรวงการคลัง ไม่ใช่เงินประกันสังคม ดังนั้นจึงต้องใช้เกณฑ์เดียวกับโครงการเราชนะ
 
สอบถาม