ข่าวประชาสัมพันธ์
เราชนะ ใช้สิทธิได้แล้ว วันที่ 5 ก.พ. - 31 พ.ค. 64 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทั่วไทย
เราชนะ ใช้สิทธิได้แล้ว วันที่ 5 ก.พ. - 31 พ.ค. 64 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทั่วไทย
เราชนะ ใช้สิทธิช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายทั่วไทย ทั้งกิน ช้อป เดินทาง ก็ครบ
***เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. - 31 พ.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม www. เราชนะ .com

** กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64
**
กลุ่มผู้ได้รับสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง และประชาชนทั่วไป ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64

สอบถาม