ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียน "เราชนะ" สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่ 15-25 ก.พ.64 เป็นต้นไป