ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝุ่น​ PM2.5​ มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกับผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน กรุงเทพฯ  จ.ปทุมธานี  จ.สมุทรปราการ  จ.เชียงราย  จ.แม่ฮ่องสอน  จ.พะเยา  จ.เชียงใหม่  จ.ลำพูน  จ.ลำปาง  จ.แพร่  จ.อุตรดิตถ์  จ.พิษณุโลก  จ.ตาก  จ.กำแพงเพชร  จ.อุทัยธานี  จ.ลพบุรี  จ.สระบุรี  จ.สุพรรณบุรี  จ.กาญจนบุรี  จ.ปราจีนบุรี  จ.สระแก้ว  จ.ฉะเชิงเทรา  จ.ราชบุรี  จ.ระยอง และ จ. หนองคาย 
>ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ 
>ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ 
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกินค่ามาตรฐาน 23 พื้นที่ 
*** ประชาชนควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น​ ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
ติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK
สอบถาม