ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง 2,741 ล้านบาท ซื้อวัคซีน “แอสตราเซนเนกา”