ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ “ม.33 เรารักกัน"
โครงการ “ม.33 เรารักกัน”
กระทรวงแรงงานจะเปิดให้ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติ เข้าร่วมโครงการ “ม.33 เรารักกัน” ลงทะเบียน และตรวจสอบการรับสิทธิ์ 
ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัhttp://xn--q3c.com/
ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.- 7 มี.ค. 2564
ผู้ประกันตนสามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางการให้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ในวันที่ 15-21 มี.ค. 2564
เริ่มโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง วันจันทร์ที่ 22 และ 29 มี.ค. 5 และ 12 เม.ย. 2564 ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท
ผู้ประกันตนสามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ "เราชนะ" ได้ในวันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564
คุณสมบัติผู้ได้สิทธิ์
• ผู้มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม
• ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
• ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ
• ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท
การขอทบทวนสิทธิ์
• วันที่ 15 - 28 มีนาคม 64 เปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์
• วันที่ 5 - 11 เมษายน 2564 กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"
• วันที่ 5 และ 12 เมษายน 2564 ได้วงเงินผ่าน "เป๋าตัง" 2,000 บาท
• วันที่ 5 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการ "เราชนะ".
 
สอบถาม