ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูล ณ เวลา 07:00 น. สถานการณ์​ โควิด19 จังหวัดนครปฐม​ ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยยืนยัน​ รายใหม่ 8 ราย
รวมยอดผู้ป่วยสะสม 88 ราย                
    - เป็น​ คนไทย 85 ราย ต่างชาติ  3 ราย
    - พักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 11 ราย 
    - โดยผู้ป่วยรายที่ 22 ยังมีอาการปอดติดเชื้อ ได้รับการเจาะคอเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน คณะแพทย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
    - รักษาหาย 77 ราย     
 
ผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 8 ราย ( 81-88) และรายที่80 อยู่ใน ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี ทั้งหมดเป็นเครือญาติกันและอาศัยอยู่ในบ้านที่ปลูกอยูในบริเวณเดียวกัน
    - ระลอกใหม่รายที่ 81 เพศชาย อายุ 45 ปี
    - ระลอกใหม่รายที่ 82  เพศชาย อายุ 6  ปี 
    - ระลอกใหม่รายที่ 83 เพศหญิง อายุ 65 ปี
    - ระลอกใหม่รายที่ 84 เพศชาย อายุ 12 ปี
    - ระลอกใหม่รายที่ 85 เพศหญิง อายุ 43 ปี
    - ระลอกใหม่รายที่ 86 เพศหญิง อายุ 15 ปี
    - ระลอกใหม่รายที่ 87 เพศชาย อายุ 65 ปี 
    - ระลอกใหม่รายที่ 88 เพศหญิง อายุ 63 ปี
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายได้รับการดำเนินการตามมาตรการ
Time lineอยู่ระหว่างสอบสวนโรค
สอบถาม