ข่าวประชาสัมพันธ์
ครม.เห็นชอบโครงการ "ม.33 เรารักกัน" รับคนละ 4,000 บาท ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19
ได้รับสิทธิคนละ 4,000 บาท โดยต้อง
       - มีสัญชาติไทย 
       - เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 
       - ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ    
       - ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
ลงทะเบียนใช้สิทธิ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2564 ทาง www.ม.33เรารักกัhttp://xn--q3c.com/
โอนวงเงินสิทธิ 4 ครั้ง สัปดาห์ละ 1,000 บาท (มี.ค.-เม.ย.64) ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง 
เริ่มใช้สิทธิ ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 ผ่านร้านค้าเดียวกับโครงการเราชนะ
สอบถาม