ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ขอเชิญบริจาคโลหิต ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม