ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาชนอายุ 18 59 ปี จะฉีดวัคซีนต้องทำอย่างไร