ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.นครปฐม จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ผ่านระบบออนไลน์