ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ )
 **ในหมายเหตุด้านล่างประกาศดังกล่าว** 
กลุ่ม อปท.อยู่ระหว่างการประสานให้จัดทำแผนลำดับกลุ่มการฉีดวัคซีนตามความสำคัญ โดยจะทยอยจัดสรรให้อีกครั้งในประกาศรอบต่อไป ฯ
***อบจ.นครปฐม ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่า ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลรายละเอียดการจัดลำดับกลุ่มการจัดสรรวัคซีนดังกล่าว ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  *หากมีความคืบหน้า จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป*
สอบถาม