ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3
**องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ **
ในหมายเหตุด้านล่างประกาศดังกล่าว กลุ่ม อปท.อยู่ระหว่างการตรวจสอบแผนลำดับกลุ่ม
การฉีดวัคซีนตามความสำคัญ โดยจะประกาศการจัดสรรเฉพาะกลุ่มแยกจากองค์กรทั่วไปอีกครั้ง
สอบถาม