ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมการแพทย์ เปิดให้ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 75 ปี ขึ้นไป ฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แบบระบบ on-site ตั้งแต่วันนี้ - 18 ก.ค. 2564
สอบถาม