ข่าวประชาสัมพันธ์

วัคซีน ซิโนฟาร์ม ในรอบต่อไป จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มอาชีพลงทะเบียนออนไลน์ฯ