ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.นครปฐม ได้รับการจัดสรรวัคซีน Moderna จำนวน 10,000 โดส จากจำนวนการจอง 20,000 โดส