ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ลงทะเบียนสำเร็จ สำหรับการฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ครั้งที่ 1 ได้ที่ http://nkppao.go.th/vaccine
สอบถาม