ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเปลี่ยนแปลงวันฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ตามกลุ่มที่ลงทะเบียน รอบที่ 1 ของโรงพยาบาลบางเลน