ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทาง อบจ.นครปฐม ขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ทราบว่า...