ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเปลี่ยนแปลงวันฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ครั้งที่ 1 (กลุ่มองค์กร)​
อบจ.นครปฐม 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ครั้งที่ 1 (กลุ่มองค์กร)
รอบวันที่ 30 ก.ค. 64 - 2 ส.ค. 64
**ทั้งนี้ ก่อนวันฉีดวัคซีน 1 วัน
ท่านจะได้รับ SMS แจ้งวัดนัดหมายวัคซีน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
**สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน  ครั้งที่ 2 
(กลุ่มประชาชนทั่วไป แยกตามกลุ่มอาชีพ) 
รอบวันที่ 11 ส.ค. 64 และ 13 ส.ค. 64 
ผ่าน 2 ช่องทาง ทั้งระบบออนไลน์ และ จุดบริการลงทะเบียน
อบจ.นครปฐม จะประชาสัมพันธ์วันนัดหมายฉีดวัคซีนให้ทราบในรอบต่อไป โปรดติดตามข่าวสาร ผ่านช่องทางสื่อสารของ อบจ.นครปฐม
***ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามลิงค์ http://nkppao.go.th/vaccine/
 
สอบถาม