ข่าวประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการดาวน์โหลด คิวอาร์โค้ด เมื่อได้รับ SMS นัดหมายวันฉีดวัคซีน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
อบจ.นครปฐม ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดาวน์โหลด คิวอาร์โค้ด เมื่อได้รับ SMS นัดหมายวันฉีดวัคซีน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ครั้งที่ 1 (กลุ่มองค์กร) ลงทะเบียนรอบวันที่ 30 ก.ค. 64 - 2 ส.ค. 64 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ครั้งที่ 2 (กลุ่มประชาชนทั่วไป แยกตามกลุ่มอาชีพ) ลงทะเบียนรอบวันที่ 11 ส.ค. 64 และ 13 ส.ค. 64 ผ่าน 2 ช่องทาง ทั้งระบบออนไลน์ และ จุดบริการลงทะเบียน อบจ.นครปฐม จะประชาสัมพันธ์วันนัดหมายฉีดวัคซีนให้ทราบในรอบต่อไป โปรดติดตามข่าวสาร ผ่านช่องทางสื่อสารของ อบจ.นครปฐม ***หมายเหตุ : กรณีที่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดคิวอาร์โค้ดได้ หรือ ไม่ได้ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ท่านสามารถ นำข้อความที่ท่านได้รับจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมบัตรประชาชน ติดต่อ ณ จุดบริการฉีดวัคซีน ตามวันและเวลาที่ ท่านได้รับข้อความได้เลยค่ะ ***ท่านที่ได้รับ SMS จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถเข้าไปทำใบยินยอมรับสิทธิบริการฉีดวัคซีนฯ ได้ที่ https://vconc.cra.ac.th/check-registration
สอบถาม