ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มองค์กร ที่ลงทะเบียนรอบวันที่ 30 ก.ค. - 2 ส.ค. 64 ❌ไม่ต้องรอ SMS
กลุ่มองค์กร
ที่ลงทะเบียนรอบวันที่ 30 ก.ค. - 2 ส.ค. 64
***ไม่ต้องรอ SMS***
เช็คข้อมูลวัน เวลา และ สถานที่นัดหมายฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม"
ได้ตามลิงค์ http://nkppao.go.th/vaccine/
สอบถาม