ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถเข้าเช็คสิทธิ รายชื่อ ผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบลงทะเบียนวันที่ 11 และ 13 ส.ค. 64