ข่าวประชาสัมพันธ์
เช็คสิทธิ!!! ฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" เข็มที่ 1
เช็คสิทธิ!!! ฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" เข็มที่ 1 
1. กลุ่มผู้ลงทะเบียนรอบวันที่ 11 และ 13 ส.ค. 64
2. กลุ่มผู้ลงทะเบียนโดยการยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ณ ตลาดเช้า ซอย 2 (วันเสาร์ที่ 21 ส.ค. 64)
 
ท่านสามารถเข้าเช็คสิทธิ!!!
รายชื่อ / วัน / เวลา / สถานที่ฉีดวัคซีน
 
**ได้ที่ https://nkppao.go.th/vaccine/
สอบถาม