ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ที่ได้รับ SMS จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งวันฉีดวัคซีนกรุณายึดตามวันที่ท่านได้ตรวจสอบผ่านทาง LINK ที่ อบจ.นครปฐม ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งท่านก่อนหน้านี้
สอบถาม