ข่าวประชาสัมพันธ์
เช็ค!!! วันนัดหมายฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"
เช็ค!!! วันนัดหมายฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" 
 
*สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ณ ตลาดเช้า ซอย 2 (วันเสาร์ที่ 21 ส.ค. 64) 
*และลงทะเบียนผ่านทุกช่องทางของ อบจ.นฐ. 
 
ซึ่งเคยเช็คสิทธิ แล้วขึ้น "สถานะ" ว่า
"ท่านเป็นผู้ลงทะเบียนสำเร็จ โปรดรอกำหนดวันนัดหมายจากโรงพยาบาลอีกครั้ง"
 
เช็ค!!!ได้ที่ http://nkppao.go.th/vaccine
สอบถาม